เครื่องขุดดินพร้อมดอกสว่าน

Description

1. เครื่องเจาะดิน 52 cc.
2. ใช้งานได้สะดวก เจาะดิน ขนาด 4 นิ้ว
3. เหมาะใช้งานกับงานก่อสร้าง งานสวน งานเหษตร ทำโรงเรือน งานอื่นๆ
4. ความจุถังน้ำมัน ขนาด1.2 ลิตร
5. ผสมน้ำมันกับสารออโตลู้บ 25 ต่อ 1
6. เครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่าน 4นิ้ว : 62*40*30 ซม. 11.2Kg. + 76*10.5*10.5 3Kg.
ราคา 2900
1. เครื่องเจาะดิน 52 cc.
2. ใช้งานได้สะดวก เจาะดิน ขนาด 6 นิ้ว
3. เหมาะใช้งานกับงานก่อสร้าง งานสวน งานเหษตร ทำโรงเรือน งานอื่นๆ
4. ความจุถังน้ำมัน ขนาด1.2 ลิตร
5. ผสมน้ำมันกับสารออโตลู้บ 25 ต่อ 1
6. เครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่าน 4นิ้ว : 62*40*30 ซม. 11.2Kg. + 76*10.5*10.5 3.5Kg.
ราคา 3200