เครนติดมอเตอร์ ขนาดรับน้ำหนัก 500 KG.

Description

 

1.รอกดึงไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า แนวดิ่ง น้ำหนัก 500 KG.
2.การยกสินค้าสั่งการโดยระบบสวิสต์ไฟฟ้า ขึ้น – ลง
3.เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก
4.สามารถหมุนได้ เพื่อยกสินค้าตามองศาที่ต้องการ
5.สลิงยาว 30 เมตร
6.ยกสูงได้ 30 เมตร
7.มอเตอร์ขนาด 3000 วัตต์ กำลังไฟฟ้า 220V
8.ความเร็ว 14 เมตร/วินาที
9.น้ำหนักรอก 30.4 กก.
10.น้ำหนักเครน 43 กก.