Menu
Categories

4 วิธีการดูแลรักษาแฮนด์ลิฟท์เพื่อยืดอายุการใช้งาน

1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิค ทุกๆ 6 เดือน หรือตามรอบการใช้งาน

2. วิธีดูแลล้อและลูกปืนล้อแฮนด์ลิฟท์

2.1 หลีกเลี่ยงใช้ในพื้นที่ ขรุขระ

2.2 หมั่นอัดจารบีหรือหยอดน้ำมันหล่อลื่นตามจุด หรือตามแกนและลูกปืนล้อ

3. การดูแลโซ่

หมั่นหยอดน้ำน้ำมัน และปรับตั้งโซ่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ตึงและหย่อนยานเกินไป เพราะหากไม่อยู่ตำแหน่งจะไม่สามารถปั้มหรือกดน้ำหนักลงได้

4. การใช้น้ำหนักที่เหมาะสม

หากใช้เกินน้ำหนักที่เหมาะสมจะทำให้ลูกปืนระบบไฮโรลิคเสื่อมเช่นรถลากรับน้ำหนักได้ 2.5 ตัน สามารถใช้ยกเคลื่อนย้ายพาเลทบรรทุกปูนซีเมนต์ ได้ครั้งละ 40-50ถุง หรือประมาณ70% ของน้ำหนักช่วยยืดอายุการใช้งานของ