Menu
Categories

วิธีการใช้งาน HAND PALLET เบื้องต้น

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานรถลากพาเลท หรือรถแฮนด์ลิฟท์ โดยพื้นฐาน

  1. ปลดก้านคันโยกเพื่อให้สามารถขยับคันโยกแม่แรงพาเลทได้
  2. คันโยกแม่แรงจะใช้ในการบังคับง่าม ซึ่งโดยปกติงาจะอยู่ต่ำสุดในระดับห่างจากพื้นเพียงเล็กน้อย
  3. สอดงาเข้าใต้พาเลท ปรับระดับให้พอดีกับช่องด้านล่างพาเลทโดยที่ความยาวของงาควรเหมาะกับขนาดของพาเลท
  4. เมื่อต้องการยกขึ้น ให้ดันคันโยกลง แล้วออกแรงปั๊มคันโยก
  5. หากต้องการเคลื่อนที่ ให้ปรับคันโยกมาตำแหน่งตรงกลางงาจะไม่สามารถยกขึ้นหรือลง
  6. และเมื่อจะเอางาลง ให้ดันคันโยกขึ้น งาจะลดลง

พาเลทปิด (Closed bottom pallet)

Pallet ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเสียบงาเข้าไปเพื่อยกสินค้าได้ทั้ง 4 ด้าน ของพาเลทเช่นกันโดยทั้ง 4 ด้านจะมีคานด้านล่างขวางกั้น เหมาะกับการเข้าเสียบงาของรถลากพาเลท หรือสแตกเกอร์ชนิดไม่มีค้ำหน้า

พาเลทเปิด (Open bottom pallet)

Pallet ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเสียบงาเข้าไปเพื่อยกสินค้าได้ทั้ง 4 ด้านของพาเลทซึ่งจะมี 2 ด้านโดยไม่มีคานด้านล่างขวางกั้น เหมาะกับการเข้าเสียบงาของรถลากพาเลท หรือรพสแตกเกอร์ชนิดมีขา